ప్రియాంకా గాంధీ: కార్యకర్తల పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారుప్రియాంకకు 16 ఏళ్ల వయసులో 1988లో ఓ వేదిక మీద ప్రజలు ఆమెను చూశారు. అప్పటి నుంచి ఆమె ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలంటూ ఇన్నాళ్లుగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు చేస్తున్న డిమాండ్ 31 ఏళ్లకు నెరవేరింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *