ప్రెస్‌రివ్యూ: ''కేసీఆర్ నుంచి జగన్‌ వెయ్యి కోట్లు ముష్టి తెచ్చుకున్నారు''; ''చంద్రబాబు – పవన్‌కల్యాణ్ మధ్య వెయ్యి కోట్ల ఒప్పందం'' – టీడీపీ, వైసీపీ పరస్పర ఆరోపణలుకేసీఆర్ – జగన్‌ల మధ్య రూ. వెయ్యికోట్ల ఒప్పందం జరిగిందని టీడీపీ.. టీడీపీ-జనసేన మధ్య రూ. వెయ్యి కోట్ల ఒప్పందం జరిగిందని వైసీపీ.. పరస్పరం ఆరోపించుకుంటున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *