ప్రెస్‌రివ్యూ: ‘నేనేమైనా అవినీతికి పాల్పడ్డానా? ఆస్తులు కూడబెట్టానా?’ – నరేంద్ర మోదీ‘‘ధనవంతుణ్ని కావాలని నేనెప్పుడూ కలగనలేదు. పేదల ధనాన్ని దోచుకొని పాపం చేయలేదు. పేదల సంక్షేమం, మాతృభూమి రక్షణ, గౌరవానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చాను.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *