ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే: 'జర్నలిస్ట్ అయిన మా అమ్మను చంపేశారు… ప్రభుత్వ మద్దతుదారులు సంబరాలు చేసుకున్నారు'.‘జర్నలిస్టులు స్వతంత్రంగా పనిచేసే వాతావరణం, వాస్తవాలు, అభిప్రాయాలు నిరాటంకంగా ప్రవహించగలిగే పరిస్థితులు న్యాయబద్ధమైన, స్వేచ్ఛతో కూడిన సమాజాలను సృష్టిస్తాయి.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *