ప్రెస్ రివ్యూ: ‘ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఖర్చు రూ. 8750 కోట్లు.. అంతా అవినీతి డబ్బే’”కొంతమంది ఎవరెవరు డబ్బులిస్తారా అని ఎన్నికల కోసమే కాచుకుని కూర్చుంటున్నారు. రూ.2 వేలు ఇస్తుంటే, ప్రజలు వచ్చి రూ.5 వేలు డిమాండ్‌ చేశారు. ” అని జేసీ అన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *