ప్రేమ, పెళ్లి, ఆత్మహత్య.. యువజంట విషాదాంతంధవళేశ్వరం పరిధిలోని కొత్తపేటకు చెందిన జగదీష్‌కు రాజమహేంద్రవరం సీటీఆర్‌ఐ ప్రాంతానికి చెందిన దీప్తికి స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్షలు రాసే సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి ప్రేమగా మారింది. ధవళేశ్వరం పరిధిలోని కొత్తపేటకు చెందిన జగదీష్‌కు రాజమహేంద్రవరం సీటీఆర్‌ఐ ప్రాంతానికి చెందిన దీప్తికి స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్‌ పరీక్షలు రాసే సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి ప్రేమగా మారింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *