ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వేధింపులు.. యువకుడికి నిప్పంటించిన బాలిక. ప్రేమ పేరుతో వెంటపడుతూ.. తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించిన యువకుడికి బుద్ధి చెప్పాలనుకుంది. అతడు ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకోగానే.. బాలికే అగ్గిపుల్లతో నిప్పంటించింది. . ప్రేమ పేరుతో వెంటపడుతూ.. తనను పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించిన యువకుడికి బుద్ధి చెప్పాలనుకుంది. అతడు ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకోగానే.. బాలికే అగ్గిపుల్లతో నిప్పంటించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *