‘ఫలక్‌నుమా దాస్’ ట్రైలర్.. ఊర మాస్, పచ్చి బూతులు‘ఫలక్‌నుమా దాస్’ ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన విక్టరీ వెంకటేష్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.‘ఫలక్‌నుమా దాస్’ ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన విక్టరీ వెంకటేష్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *