ఫలించిన సింధూ శర్మ పోరాటం.. చిన్న కూతురి అప్పగింతహైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ నూతి రామ్మోహన్‌రావుపై కోడలు సింధూ శర్మ వరకట్న వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్త, అత్తమామలు కలిసి తనను మానసికంగా, శారీకరంగా వేధిస్తున్నారని రామ్మోహన‌రావు సింధు శర్మ ఆరోపణలు.హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ నూతి రామ్మోహన్‌రావుపై కోడలు సింధూ శర్మ వరకట్న వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్త, అత్తమామలు కలిసి తనను మానసికంగా, శారీకరంగా వేధిస్తున్నారని రామ్మోహన‌రావు సింధు శర్మ ఆరోపణలు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *