ఫేస్‌బుక్: వారు ‘అత్యంత ప్రమాదకర వ్యక్తులు’.. అందుకే నిషేధిస్తున్నాంతాజా నిషేధం ఫేస్‌బుక్ యాజమాన్యంలోని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోనూ వర్తిస్తుంది. ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో వీరికి సంబంధించిన పేజీలు, అకౌంట్లు, గ్రూపులు అన్నీ తొలగిస్తారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *