ఫొని అని పేరు పెట్టిన బంగ్లాదేశ్‌పైనే ప్రతాపం చూపిస్తున్న తుపానుభారత్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ దిశగా మళ్ళిన తుపాను అక్కడి జన జీవనాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. వేలాది ఇళ్ళు ధ్వంసమయ్యాయి. అయిదుగురి మృతి, 63 మందికి గాయాలు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *