ఫొని తుపాను: ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర కకావికలం200 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన గాలులకు భారీ వృక్షాలు సైతం నేలకూలాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు వేల సంఖ్యలో కూలిపోయాయి. సెల్‌ఫోన్ టవర్లు ధ్వంసమయ్యాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *