ఫొని తుపాను విజృంభిస్తే ఏపీలో గంటకు 185 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులుఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తాలో మంగళవారం నుంచి గంటకు 160 కి.మీ.ల నుంచి 170 కి.మీ.ల వరకూ వేగంతో పెనుగాలులు వీయొచ్చని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *