ఫోనీ తుపాను: ఏ హెచ్చరిక ఎప్పుడు జారీచేస్తారు?బంగాళాఖాతంలో, అరేబియా సముద్రంలో కల్లోలం ఏర్పడినప్పుడు ప్రభావితమయ్యే ఓడరేవులకు కూడా ఏసీడబ్ల్యూసీలు లేదా సీడబ్ల్యూసీలు హెచ్చరికలు పంపిస్తాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *