ఫోనీ తుపాను: వణుకుతున్న ఉత్తరాంధ్ర, వేలాది మంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు : LIVEతీర ప్రాంత ప్రజలను వేల సంఖ్యలో సహాయక శిబిరాలకు, సురక్షిత ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఇప్పటికే సహాయక చర్యలకోసం రంగంలోకి దిగాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *