బంగారం గురించి ఆ రోజు లక్ష్మీపార్వతితో పెద్ద గొడవైంది: ఎన్టీఆర్ డ్రైవర్ లక్ష్మణ్‘‘నాడు రావణుడు సీతను లంకలో పెట్టుకుని సర్వ నాశనం అయ్యాడు. అట్లా మీరు ఆమెను ఇంట్లో పెట్టుకుని పేరు పోగొట్టుకున్నారు’’ – ఎన్టీఆర్‌‌తో డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ ‘‘నాడు రావణుడు సీతను లంకలో పెట్టుకుని సర్వ నాశనం అయ్యాడు. అట్లా మీరు ఆమెను ఇంట్లో పెట్టుకుని పేరు పోగొట్టుకున్నారు’’ – ఎన్టీఆర్‌‌తో డ్రైవర్ లక్ష్మణ్

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *