బంగ్లాదేశ్‌పై పడగ విప్పిన ‘ఫణి’.. 14 మంది మృతి‘ఫణి’ తుఫాను కారణంగా బంగ్లాదేశ్‌లో 16లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. భారీ గాలులకు ఇప్పటివరకు 500 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ‘ఫణి’ తుఫాను కారణంగా బంగ్లాదేశ్‌లో 16లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. భారీ గాలులకు ఇప్పటివరకు 500 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *