బజాజ్ ‘పల్సర్ 150’కి కొత్త హంగులు.. ధర తక్కువే!పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ మరోక ప్రత్యేకత. ఇంజిన్ మాగ్జిమమ్ పవర్ 14 హెచ్‌పీ@8000 ఆర్‌పీఎం. మాగ్జిమమ్ టార్క్ 13.4 ఎన్ఎం@6000 ఆర్‌పీఎం. జెట్ స్పీడ్‌లో దూసుకెళ్లాలని ఎవ్వరూ భావించారు. కానీ సిటీలో ఇతర బైక్స్‌ను సులభంగానే ఓవర్‌టెక్ చేయవచ్చు. పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ మరోక ప్రత్యేకత. ఇంజిన్ మాగ్జిమమ్ పవర్ 14 హెచ్‌పీ@8000 ఆర్‌పీఎం. మాగ్జిమమ్ టార్క్ 13.4 ఎన్ఎం@6000 ఆర్‌పీఎం. జెట్ స్పీడ్‌లో దూసుకెళ్లాలని ఎవ్వరూ భావించారు. కానీ సిటీలో ఇతర బైక్స్‌ను సులభంగానే ఓవర్‌టెక్ చేయవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *