బాలికపై కక్షతో ఏడాదిన్నర చిన్నారిని చంపిన 8 ఏళ్ల బాలుడుబాలికపై కక్ష పెంచుకున్న ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు.. ఆమె తమ్ముడైన ఏడాదిన్నర చిన్నారిని అత్యంత దారుణంగా అంతమొందించాడు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ దారుణానికి సంబంధించిన సంచలన వివరాలివి..బాలికపై కక్ష పెంచుకున్న ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు.. ఆమె తమ్ముడైన ఏడాదిన్నర చిన్నారిని అత్యంత దారుణంగా అంతమొందించాడు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ దారుణానికి సంబంధించిన సంచలన వివరాలివి..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *