బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్.. 51 రోజులు నరకంపొరగింట్లో ఉండే బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన యువకులు. ఓ గదిలో బంధించి 51 రోజులు అత్యాచారం.. ధైర్యం చేసి బాధితుల చెర నుంచి తప్పించుకున్న బాలిక. పరారీలో నిందితులు.పొరగింట్లో ఉండే బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన యువకులు. ఓ గదిలో బంధించి 51 రోజులు అత్యాచారం.. ధైర్యం చేసి బాధితుల చెర నుంచి తప్పించుకున్న బాలిక. పరారీలో నిందితులు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *