బావా.. కొత్త కొత్త టేస్ట్‌లు చూపిస్తా!! శివరంజిని ట్రైలర్‌లో రష్మి హాట్రొమాంటిక్ జోడీగా ఉన్న నందు, రష్మిలు ఓ బంగ్లాకు వెళ్లడం.. ఆ ఇంట్లో ఉండే దెయ్యం రష్మిని పట్టి పీడించడం.. దాన్ని వదిలించడం కోసం హీరో కష్టపడటం. మధ్య మధ్యలో హీట్ పెంచేందుకు రొమాంటిక్ సీన్లు..రొమాంటిక్ జోడీగా ఉన్న నందు, రష్మిలు ఓ బంగ్లాకు వెళ్లడం.. ఆ ఇంట్లో ఉండే దెయ్యం రష్మిని పట్టి పీడించడం.. దాన్ని వదిలించడం కోసం హీరో కష్టపడటం. మధ్య మధ్యలో హీట్ పెంచేందుకు రొమాంటిక్ సీన్లు..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *