బిడ్డ కోసం చిరుతతో పోరాడిన తల్లిచిరుత పులికి చిక్కిన చిన్నారిని కాపాడేందుకు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడింది.. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి కొడుకొని రక్షించుకొని శభాష్ అనిపించుకుంది. రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా బయటపడింది.చిరుత పులికి చిక్కిన చిన్నారిని కాపాడేందుకు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడింది.. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి కొడుకొని రక్షించుకొని శభాష్ అనిపించుకుంది. రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా బయటపడింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *