బిల్కిస్ బానో: పదిహేడేళ్లుగా పోరాడుతున్నా. సుప్రీం కోర్టు నాకు అండగా నిలిచిందిగుజరాత్‌లో 2002లో చోటుచేసుకున్న అల్లర్ల సమయంలో బానోపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. బానో కళ్ల ముందే ఆమె కుటుంబానికి చెందిన 14 మందిని మూకలు హత్య చేశాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *