బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావుపై బూటుతో దాడి



దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం జరుగుతుండగా ఆ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు మీదకు ఒక వ్యక్తి బూటు విసిరాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *