బ్యాంక్ లాకర్లు భద్రమేనా? ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలా?అగ్రి ప్రమాదం, భూకంపాలు, దోపిడీ, టెర్రరిజం వంటి వివిధ అంశాల వల్ల లాకర్లలోని విలువైన వస్తువులకు ఏమైనా జరిగితే ఈ పాలసీ వర్తిస్తుంది. యాడ్ ఆన్ కవర్ రూపంలో లాకర్‌లోని జువెలరీ, విలువైన వస్తువులకే కాకుండా డాక్యుమెంట్లకు కూడా ప్రొటెక్షన కవర్ తీసుకోవచ్చు. అగ్రి ప్రమాదం, భూకంపాలు, దోపిడీ, టెర్రరిజం వంటి వివిధ అంశాల వల్ల లాకర్లలోని విలువైన వస్తువులకు ఏమైనా జరిగితే ఈ పాలసీ వర్తిస్తుంది. యాడ్ ఆన్ కవర్ రూపంలో లాకర్‌లోని జువెలరీ, విలువైన వస్తువులకే కాకుండా డాక్యుమెంట్లకు కూడా ప్రొటెక్షన కవర్ తీసుకోవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *