‘బ్యాచిలర్ పార్టీ’.. ఇది మరో ఎ-సర్టిఫికెట్ సినిమానా?సుధాకర్ ఇంపెక్స్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ పతాకంపై భూపాల్, అరుణ్ హీరోలుగా డి. రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘బ్యాచిలర్ పార్టీ’. ఆదివారం ఈ చిత్రం ప్రారంభమైంది.సుధాకర్ ఇంపెక్స్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ పతాకంపై భూపాల్, అరుణ్ హీరోలుగా డి. రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘బ్యాచిలర్ పార్టీ’. ఆదివారం ఈ చిత్రం ప్రారంభమైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *