బ్యాడ్‌న్యూస్… తెలంగాణలో మరో 3రోజులు వడగాలులేఒడిశా నుంచి తెలంగాణ మీదుగా రాయలసీమ వరకు 900 మీటర్ల ఎత్తున ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం కారణంగా గాలిలో తేమ తగ్గి ఉక్కపోతలు పెరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఒడిశా నుంచి తెలంగాణ మీదుగా రాయలసీమ వరకు 900 మీటర్ల ఎత్తున ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం కారణంగా గాలిలో తేమ తగ్గి ఉక్కపోతలు పెరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *