బ్రూనై: ఈ ఇస్లాం దేశంలో రాజు మాటే శాసనంబ్రూనైలో ప్రతిపక్షమే లేదు. స్వతంత్ర పౌర సమాజం ఊసే లేదు. 1962లో విధించిన ఎమర్జెన్సీ కిందే ఇంకా ఆ దేశం పాలన నడుస్తోంది. భావప్రకటన స్వేచ్ఛ పై కఠిన ఆంక్షలు ఉన్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *