బ్రెగ్జిట్: ప్రతినిధుల సభలో తిరస్కరణ.. 58 ఓట్ల తేడాతో వీగిన బిల్లుబ్రిటన్ పార్లమెంటులో ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ 344 మంది ఓటేయగా 286 మంది అనుకూలంగా ఓటేశారు. దీంతో బ్రిటన్ బ్రెగ్జిట్ ప్రణాళికలు మరింత గందరగోళంలో పడ్డాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *