బ్రెస్ట్ కేన్సర్ వైద్యురాలికే… బ్రెస్ట్ కేన్సర్ వచ్చిందికేన్సర్ వల్ల 2015లో వైద్యులు ఆమెకు శస్త్ర చికిత్స చేశారు. 2018 మేలో ఆ మహమ్మారి మళ్లీ తిరగబడింది. రెండోసారి రేడియో థెరపీ చేయడంతో ఆమె భుజాల్లో కదలిలు మందగించాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *