‘బ్రోచేవారెవరురా’ నివేదా పోస్టర్‌ నాట్యమేనివేదా థామస్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న ‘బ్రోచేవారెవరురా’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదలైంది. వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ‘మిత్ర’ అనే ప్రయోగాత్మక పాత్ర చేయబోతుంది నివేదా. నివేదా థామస్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న ‘బ్రోచేవారెవరురా’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదలైంది. వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ‘మిత్ర’ అనే ప్రయోగాత్మక పాత్ర చేయబోతుంది నివేదా.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *