బ్లడీ సండే: బ్రిటన్ చరిత్రలోనే అదో చీకటి రోజుఉత్తర ఐర్లండ్‌లో ఓ ఆదివారం నాడు 21 మంది సైనికులు 108 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. నిరసన ప్రదర్శన చేస్తున్న క్యాథలిక్కుల గుండెల్లోకి బులెట్లు దూసుకుపోయాయి. 47 ఏళ్ళ తరువాత ఆ సైనికుల్లో ఒకరి మీద ఇప్పుడు కేసు నమోదైంది

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *