బ్లాక్ బికినీలో సమంత, పక్కనే చైతన్య.. ఫొటో వైరల్బార్సిలోనాలో చైతన్య, సమంత ఎంజాయ్ చేస్తోన్న మరో ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఫొటోలో నాగచైతన్య, సమంత పొట్టి బట్టల్లో ఉన్నారు. బార్సిలోనాలో చైతన్య, సమంత ఎంజాయ్ చేస్తోన్న మరో ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఫొటోలో నాగచైతన్య, సమంత పొట్టి బట్టల్లో ఉన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *