భర్త చనిపోయిన స్త్రీని అమ్మేసిన తండ్రి.. కొనుక్కున్నోడి కిరాతకం, పలుసార్లు గ్యాంగ్ రేప్ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో మహిళలపై జరుగుతోన్న దారుణాలను అరికడతామని అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు కంటితుడుపుగా ఉన్నాయనడానికి ఇదో మచ్చు తునుక.ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో మహిళలపై జరుగుతోన్న దారుణాలను అరికడతామని అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు కంటితుడుపుగా ఉన్నాయనడానికి ఇదో మచ్చు తునుక.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *