భర్త వేధింపులు.. గవర్నమెంట్ టీచర్ సెల్ఫీ సూసైడ్భర్త వేధింపులు తట్టుకోలేని మల్లీశ్వరి.. సోమవారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మొబైల్‌లో వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ.. వాస్మాల్ తాగింది. స్థానికులు వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్సపొందుతూ చనిపోయింది. భర్త వేధింపులు తట్టుకోలేని మల్లీశ్వరి.. సోమవారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మొబైల్‌లో వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ.. వాస్మాల్ తాగింది. స్థానికులు వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్సపొందుతూ చనిపోయింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *