భారత్‌దేశంలో నిరుద్యోగం పెరిగిందా? లేక తగ్గిందా?నిరుద్యోగంపై అధికారికంగా విడుదల చేసిన గణాంకాలు చాలా పరిమితంగా ఉన్నాయి. కానీ, లీకైన వివరాలు భారతదేశంలో నిరుద్యోగం ఎంతన్న దానిపై తీవ్రమైన చర్చకు దారితీశాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *