భారత్‌లో పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన హిందువుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది?ఏళ్ల క్రితం భారత్‌కు వచ్చినా పౌరసత్వం దక్కని హిందూ శరణార్థులు వేల సంఖ్యలోనే ఉన్నారు. వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *