భారత నగరాలు భగభగ మండుతున్నాయి….తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలు వేసవి ఎండలతో అల్లాడిపోతున్నాయి. శుక్రవారం నాడు మధ్య భారతం భూగోళంపైనే అత్యధిక వేడి ప్రాంతంగా రికార్డులకెక్కింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *