భారత వైమానిక దళం అమ్ములపొదిలో చేరిన చినూక్ హెలికాప్టర్లు.. పెరిగిన బలంచినూక్ హెలికాప్టర్ల చేరికతో నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లోకి త్వరితగతిన ఫిరంగులతోపాటు బలగాలను తరలించే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *