మంచు విష్ణుతో రహస్య ఒప్పందం.. కౌంటర్ ఇచ్చిన ‘ఓటర్’ నిర్మాత‘అడ్డా’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైన కార్తీక్ రెడ్డి.. మంచు విష్ణుతో పొలిటికల్ డ్రామాగా ‘ఓటర్’ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని త్వరలో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తుండగా.. ‘ఓటర్’ చిత్ర హీరో, దర్శకుడి మధ్య వివాదం రేగింది.‘అడ్డా’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైన కార్తీక్ రెడ్డి.. మంచు విష్ణుతో పొలిటికల్ డ్రామాగా ‘ఓటర్’ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని త్వరలో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తుండగా.. ‘ఓటర్’ చిత్ర హీరో, దర్శకుడి మధ్య వివాదం రేగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *