మంత్రి పదవికి కిడారి శ్రవణ్ కుమార్ రాజీనామాగురువారం తన రాజీనామా లేఖను సీఎం ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ చంద్రకు అందజేశారు. ఆరు నెలలలోపు చట్టసభలకు కిడారి శ్రవణ్ ఎన్నిక కాలేదు.. దీంతో పదవికి రాజీనామా చేయాలని గవర్నర్ నరసింహన్ కోరారు. గురువారం తన రాజీనామా లేఖను సీఎం ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ చంద్రకు అందజేశారు. ఆరు నెలలలోపు చట్టసభలకు కిడారి శ్రవణ్ ఎన్నిక కాలేదు.. దీంతో పదవికి రాజీనామా చేయాలని గవర్నర్ నరసింహన్ కోరారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *