‘మజిలీ’.. పాట భలే ఉంది ‘మాయ్యా’!మాయ్యా.. మాయ్యా అంటూ నాగ చైతన్య క్యారెక్టరైజేషన్‌ను ఎలివేట్ చేస్తున్న ఈ పాటకు భాస్కరభట్ల సంగీతం అందించగా.. అనురాగ్ కులకర్ణి ఆలపించారు. గోపి సుందర్ సంగీతం అందించారు. ఈ పాట మీకోసం. మాయ్యా.. మాయ్యా అంటూ నాగ చైతన్య క్యారెక్టరైజేషన్‌ను ఎలివేట్ చేస్తున్న ఈ పాటకు భాస్కరభట్ల సంగీతం అందించగా.. అనురాగ్ కులకర్ణి ఆలపించారు. గోపి సుందర్ సంగీతం అందించారు. ఈ పాట మీకోసం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *