మన్ను తిన్న చిన్నారి మట్టిలో కలిసిపోయింది.. ఆ పాపం ఎవరిది



ఆహార భద్రత చట్టం, ఉపాధి హామీ, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు అన్నీ ఉన్నా ఆ రెండేళ్ల పాప ఎందుకు చనిపోయింది? మన్నా.. మద్యమా.. పేదరికమా.. పతనమైన కుటుంబమా.. అధికారుల నిర్లక్ష్యమా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *