మరోసారి బాలయ్యకు విలన్‌గా జగపతిబాబు.. ముహూర్తం ఫిక్స్బ్లాక్‌ బ‌స్టర్ ‘లెజెండ్‌’ త‌ర్వాత బాల‌కృష్ణ, జ‌గ‌ప‌తిబాబు మరోసారి తలపడుతున్నారు. వాస్తవానికి బాలయ్య ‘లెజెండ్’ సినిమాతో విలన్‌గా జగపతిబాబు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించారు.బ్లాక్‌ బ‌స్టర్ ‘లెజెండ్‌’ త‌ర్వాత బాల‌కృష్ణ, జ‌గ‌ప‌తిబాబు మరోసారి తలపడుతున్నారు. వాస్తవానికి బాలయ్య ‘లెజెండ్’ సినిమాతో విలన్‌గా జగపతిబాబు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *