మల్కాజ్‌గిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కనకారెడ్డి కన్నుమూతటీఆర్‌ఎస్ నేత, మల్కాజ్‌గిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కనకారెడ్డి కన్నుమూశారు. కొంత కాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు.టీఆర్‌ఎస్ నేత, మల్కాజ్‌గిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కనకారెడ్డి కన్నుమూశారు. కొంత కాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *