మసూద్ అజర్‌: ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ టెర్రరిస్టుగా ప్రకటించింది, తర్వాతేం జరుగుతుంది.మసూద్ అజర్‌ను ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ టెర్రరిస్టుగా ప్రకటించింది. భారత్ వాదనలకు పదేళ్ల తర్వాత ఫలితం దక్కింది. కానీ, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *