మసూద్ అజార్ విషయంలో చైనా‌ను ఒప్పించడానికి ఇంత తతగం జరిగిందా?షే మహ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్‌ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించింది. దీనికి భారత్, అమెరికా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించినట్టు తెలుస్తోంది. చైనాను ఒప్పుకోవడానికి భారత్ ఏం చేసిందంటే…షే మహ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్‌ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించింది. దీనికి భారత్, అమెరికా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించినట్టు తెలుస్తోంది. చైనాను ఒప్పుకోవడానికి భారత్ ఏం చేసిందంటే…

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *