‘మహర్షి’లో పూజా హెగ్డే నటన సుధీర్ఘ శూన్యం.. ఏకేసిన కత్తిహీరోయిన్స్ కూడా అలవాటు పడ్డ రొటీన్ రొమాంటిక్ సీన్లకు.. ఐదారు పాటలకు ముందే ఫిక్స్ అయిపోవడంతో నటించేందుకు పెద్దగా కష్టపడటం లేదు. తాజాగా విడుదలైన ‘మహర్షి’ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటించిన పూజా హెగ్డే నటనపై కత్తులు దూసాడు మూవీ క్రిటిక్ మహేష్ కత్తి. హీరోయిన్స్ కూడా అలవాటు పడ్డ రొటీన్ రొమాంటిక్ సీన్లకు.. ఐదారు పాటలకు ముందే ఫిక్స్ అయిపోవడంతో నటించేందుకు పెద్దగా కష్టపడటం లేదు. తాజాగా విడుదలైన ‘మహర్షి’ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటించిన పూజా హెగ్డే నటనపై కత్తులు దూసాడు మూవీ క్రిటిక్ మహేష్ కత్తి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *