‘మహర్షి’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. నాలుగు స్టార్లేసిన సినీ విశ్లేషకుడు!సెన్సార్ బోర్డులో సభ్యుడిగా చెప్పుకునే సినీ విశ్లేషకుడు ఉమైర్ సంధు తెలుగు సినిమాలకు ఫస్ట్ రివ్యూలు ఇస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. చాలా తెలుగు సినిమాలకు ఆయన ఫస్ట్ రివ్యూలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా ‘మహర్షి’ సినిమాకు ఆయన రివ్యూ, రేటింగ్‌ను వెల్లడించారు.సెన్సార్ బోర్డులో సభ్యుడిగా చెప్పుకునే సినీ విశ్లేషకుడు ఉమైర్ సంధు తెలుగు సినిమాలకు ఫస్ట్ రివ్యూలు ఇస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. చాలా తెలుగు సినిమాలకు ఆయన ఫస్ట్ రివ్యూలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా ‘మహర్షి’ సినిమాకు ఆయన రివ్యూ, రేటింగ్‌ను వెల్లడించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *