‘మహర్షి’ ఫ్లెక్సీ కడుతూ మహేశ్ అభిమాని మృతిస్నేహితులు రాజీవ్‌ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. దీంతో ధవళేశ్వరంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మహేశ్‌బాబు అంటే రాజీవ్‌కు ఎంతో అభిమానమని, అతడి ప్రతి సినిమా కచ్చితంగా చూసేవాడని స్నేహితులు చెబుతున్నారు. స్నేహితులు రాజీవ్‌ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. దీంతో ధవళేశ్వరంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మహేశ్‌బాబు అంటే రాజీవ్‌కు ఎంతో అభిమానమని, అతడి ప్రతి సినిమా కచ్చితంగా చూసేవాడని స్నేహితులు చెబుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *